684 14.09.2018

Замоннинг икки куни бордир. Бири фойдангга, бири эса зараринггадир.

Фойдангга бўлса, манманлик қилма!

Зарарингга бўлса, сабр қил!